четвер, 28 березня 2019 р.

Семінар «Основи провайдингу інновацій» обласної Школи новаторства керівних кадрів


28 березня 2019 року на базі Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Краматорської міської ради в межах обласної Школи новаторства керівних кадрів відбувся семінар «Основи провайдингу інновацій». Метою заходу стало поширення інноваційного управлінського досвіду.
Управління сучасним закладом освіти вимагає принципово нових підходів, які б сприяли реалізації державно-громадського управління, за якого всі учасники навчального процесу мають право брати участь в ухваленні тих чи інших управлінських рішень. Уже з підліткового віку педагогічна спільнота має розвивати в учнів громадянську активність, відповідальність за життя оточення та країни в цілому, тож переоцінити роль державно-громадського партнерства неможливо. Саме на цьому наголосила Щербиніна Г. О., в.о. завідувача відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО, розкривши нормативно-правові документи, що визначають юридичну можливість упровадження державно-громадянського управління, моделі державно-громадянського управління та співпраці навчального закладу із громадськими організаціями.
Про розбудову демократичної школи з ефективним учнівським самоврядуванням розповіла Мєшкова О. А., заступник директора з НВР Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської ради. Статут учнівського самоврядування, шкільна Служба порозуміння, дебатний клуб, громадська активність учнів – усе створюється завдяки активізації реального державно-громадського партнерства.
З метою профорієнтації, розширення кругозору учнів та покращення освітнього процесу в цілому школа, як відкрита й прозора система, має на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання. Така робота спряє налагодженню ефективних комунікацій на засадах педагогіки партнерства з іншими навчальними закладами, зокрема вишами, ЗПО, ПТНЗ, і поліпшенню загального іміджу школи. Так Рудик В. В., директор опорної ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради, поділилася досвідом роботи з налагодження ефективних партнерських стосунків школи з різними освітніми установами шляхом укладання догорів про співпрацю, а також висвітлила результати ефективної роботи з батьківською спільнотою.
Концепція реформування загальної середньої освіти в Україні передбачає впровадження сучасного освітнього середовища, зокрема електронного. Сучасному керівникові вже не достатньо тих інструментів, якими він користувався ще «вчора», – система вимагає електронного документообігу, який сприяє заощадженню часу та полегшує процес управління. Так Правдивцев П. А., старший викладач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, кандидат економічних наук, розкрив Концепцію впровадження цифрових сервісів в управлінні закладом загальної середньої освіти, а Писаренко Н. М., директор Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Краматорської міської ради, поділилася практичним досвідом використання хмарних технологій в управлінні школою.
Литвин В. В., методист відділу ЗНО та моніторингу якості освіти Донецького ОБЛІППО, підкріпила отримані знання учасників майстер-класом, упродовж якого продемонструвала хмарні сервіси Google, навчила користуватися Google-календарем, Google-формами та іншими інструментами.
Донецький ОБЛІППО дякує керівництву Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 за теплий прийом, а доповідачам – за можливість ознайомитися з передовим досвідом! Чекаємо на нові зустрічі!
З матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1AOeaBp6nmKRXep4tMEFnciQ8Tr32gQfs?usp=sharing