середа, 19 червня 2019 р.

Leader’s pool «Маршрут у майбутнє»: управління навчальним закладом (внутрішня комунікація)


04.06.2019 р. на базі Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Слов’янської міської ради для директорів опорних закладів освіти відбувся захід Leader’s pool «Маршрут у майбутнє»: управління навчальним закладом (внутрішня комунікація), основною метою якого став розвиток професійних компетентностей менеджерів опорних шкіл області.
Важливим аспектом у налагодженні внутрішніх комунікацій у школі є аналіз проблемного питання шляхом проведення соціологічних досліджень. Так Абизов В. Є., завідувач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО, висвітлив особливості проведення соціологічного дослідження в освітньому закладі, зокрема – види опитувань, типи питань соціологічних анкет, принципи їх формулювання та обробки даних. Завдяки таким дослідженням керівник отримує об’єктивну думку учнівського та педагогічного колективів, має можливість уникнути помилок у роботі й переконатися у вірогідності або хибності робочої гіпотези.
Ефективні комунікації всередині школи неможливі без чесності та прозорості в ухваленні управлінських рішень, зокрема – й кадрових питань. Кадрова автономія у Слов’янській ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 регламентується Положенням про заміщення вакантних посад педагогічних працівників, розробленим із моменту набрання чинності нового Закону «Про освіту». Погорєлов А. І., директор зазначеного закладу, розповів про умови конкурсу, повноваження комісії, забезпечення прозорості та відкритості результатів. Завдяки такому нововведенню, – наголошує Анатолій Іванович, – керівник має можливість реально підвищити кадровий потенціал школи, що не може не відбитися на покращенні якості викладання та навчання учнів.
Наставництво – один із трендів сучасної освіти, який слід розглядати як необхідну умову реалізації принципу педагогіки партнерства. Гладкова Г. В., завідувач відділу координації роботи методичних служб Донецького ОБЛІППО, розповіла про історію виникнення наставництва в освіті, розкрила перспективу його розвитку у формі інтернатури, передбаченою в законопроекті «Про загальну середню освіту». В інтерактивній грі «Кельтське колесо» учасники визначали умови, за яких «працює» наставництво, причини його нівелювання, відмінності між наставником та керівником тощо.
Родзинкою заходу стала інтерактивна гра Kahoot на перевірку знань нормативної бази. Питання гри стосувалися різних аспектів управління: діловодства, штатного розпису, санітарних норм, прав і обов’язків учителів тощо. Розробив та провів гру Правдивцев П. А., старший викладач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО.
Для формування подальших методичних рекомендацій опорним школам Щербиніна Г. О., методист відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій, запропонувала їх керівникам узяти участь в опитуванні, на основі якого буде проаналізований стан діяльності шкіл, визначені проблеми та запропоновані шляхи їх подолання.
Дякуємо колективу Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Слов’янської міської ради за теплий прийом та цікаву екскурсію школою. Чекаємо на нові зустрічі!
З матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1dh3e9PPAfvvU2nwPdcJL2DQVpvib7ZOh?usp=sharing

четвер, 6 червня 2019 р.

Тренінг «Ненасильницьке спілкування в управлінні освітою»06.06.2019 року для керівників закладів загальної середньої освіти відбувся тренінг «Ненасильницьке спілкування в управлінні освітою», метою якого було визначено: сприяння вдосконаленню компетентності керівників закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення якісного психолого-управлінського супроводу освітнього процесу. 

Комунікації відіграють провідну роль у роботі керівника освітнього закладу. У межах своїх посадових обов’язків йому потрібно постійно спілкуватися з людьми, стикатися з різними темпераментами, вирішувати конфлікти так, щоб для кожного залишатися об’єктивним. Тобто в соціальній сфері спілкування із фактору допоміжного переходить у професійно значущий, без якого ефективна робота неможлива. Тож важливою складовою в діяльності сучасного керівника є вміння вести діалог, організовувати процес комунікації, управляти ним, уміти вислухати, переконати, мотивувати колектив, створити атмосферу довіри, зняти напругу тощо. Тому поруч із професійними знаннями і вміннями здатність вести діалог і досягати успіху в комунікації є однією з найважливіших якостей сучасного керівника, яка базується на ненасиллі та емпатії, – наголосила Щербиніна Г. О., методистка відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО.

До зустрічі була запрошена Акімченкова М. В., тренерка проекту «Педагогіка миру» для відновлення громадянського діалогу на Сході України» в межах програми «Цивільна служба миру» за підтримки Німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Ешборн, ФРН. Через інтерактивні вправи, проведені Мариною Володимирівною, учасники навчалися активного слухання, емпатії, уміння взувати чужі «капці», ставлячи себе на місце партнера по спілкуванню. Цікавим було й розігрування різних моделей спілкування, до яких учасники могли запропонувати альтернативні.
У майстерні креативного діалогу «Форум-театр як інтерактивна форма профілактики конфліктів у процесі комунікацій» учасники розігрували проблемні ситуації зі шкільного життя, перейнявши на себе ролі батьків, учителів, та керівників; спільно шукали шляхи вирішення конфліктних ситуацій, навчалися моделювати поведінку так, щоб вона сприяла вирішенню, а не загостренню проблеми. Провела гру Салогуб В. С., методистка відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО.
Малєєв Д. В., доцент кафедри психології та розвитку особистості Донецького ОБЛІППО, наголосив на важливості впровадження антибулінгової кампанії всередині закладу, націленості колективу на боротьбу із цією проблемо насилля. Зокрема були висвітлені проекти «Безпечна та дружня до дитини школа» та «Створення системи протидії насильству та булінгу, що сприяє безпечному освітньому середовищу та участі дітей, враховуючи можливості шкільних служб порозуміння», участь у яких може допомогти освітнім закладам більш ефективно долати проблеми в учнівських та педагогічних колективах.
З матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/cirHZC.
Повний фотозвіт заходу можна переглянути за цим посиланням.