вівторок, 10 вересня 2019 р.

Круглий стіл (roundtable discussion) «Актуальні проблеми державно-громадського управління в закладах загальної середньої освіти» (Конгрес освітян Донеччини «Нова українська школа: вчимося вчити по-новому»


Мета: сприяння запровадженню в закладах загальної середньої освіти ефективного державно-громадського управління, формування та розвиток сучасного менеджера освітнього закладу.
Категорія учасників: керівники опорних закладів освіти, завідувачі філій, керівники ЗЗСО.
Сучасна система освіти переходить від авторитарно-субординаційного до демократичного стилю управління. Освітній заклад — не ізольована, а відкрита система, де ухвалення рішень відбувається не одноосібно, а колегіально — спільно з учнями, батьківською спільнотою, громадою та владою. Така модель управління отримала назву державно-громадської.
Державно-громадське управління — це не тільки вимога Закону України «Про освіту», а й виклик часу, гостра потреба, спричинена соціально-політичними умовами в країні. Співпраця школи із громадськими організаціями, місцевою владою та органами самоврядування — усе це має створювати підвалини для ефективної розбудови колегіального управлінського апарату, що працює на інтереси дітей та суспільства в цілому, — наголосив Абизов В. Є., завідувач кафедри управління та адміністрування Донецького ОБЛІППО.
Щербиніна Г. О., методист відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО, запропонувала учасникам секції детальний аналіз норм Законів із реалізації державно-громадського управління, висвітлила аналіз опитувань опорних шкіл щодо реалізації державно-громадського управління, надала методичні рекомендації для подальшого врахування в роботі. Окрім цього, учасникам було запропоновано проаналізувати моделі державно-громадського управління для подальшого врахування в роботі.
Спікери круглого столу — Колесник І. А., директор НВК «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Покровської районної рад; Погорєлов А. І., директор Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Слов’янської міської ради; Вахрамеєва О. В., заступник директора Новогродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Новогродівської міської ради — поділилися практичним досвідом реалізації державно-громадського управління.
Не менш важливим у зазначеному питанні є взаємодія опорного закладу та його філій як цілісної системи в освітньому окрузі — наголосила Соломахіна О. О., завідувач відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій Донецького ОБЛІППО, висвітливши ключові аспекти нового Положення про освітній округ та опорний заклад, затвердженого постановою КМУ від 19 червня 2019 р. № 532. Практичним досвідом роботи взаємодії опорної школи та філії поділився Петрик П. І., директор Селидівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Селидівської міської ради.
 Отже, за результатами круглого столу була визначена така резолюція:
  1. Оновити до жовтня місяця локальні Положення про Раду закладу загальної середньої освіти та Піклувальну раду закладу загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства.
  2. Керівникам закладів загальної середньої освіти долучитися до участі в роботі провідних громадських організацій, що опікуються питаннями освіти, зокрема до Асоціації керівників закладів освіти Донеччини з метою розбудови сучасних закладів освіти.
  3. Опорним школам та їх філіям розробити спільний річний план.
  4. Залучати громадськість до укладання стратегії розвитку освітнього закладу.
  5. Активізувати роботу закладу освіти щодо реалізації спільних проєктів із громадськими організаціями, а також просвітницької діяльності серед громадськості (місцевих депутатів, волонтерів, активістів тощо).
  6. Залучати на початку кожного навчального року громадські організації, Раду школи, органи самоврядування до укладання плану роботи школи.
  7. Взяти до відома перелік документів, що мають бути в ЗЗСО, опорних закладах та філіях. Режим доступу: https://bit.ly/2KJBzp6
З матеріалами круглого столу можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1OBrhopp8kvzqt27f154DlZw2UbUXGbo2?usp=sharing